PROJEKT: REG. Č. 311000017
AMU, Metodika výuky typů lidových párových tanců improvizačního charakteru pod vedením Lenky Konečné

Fakulta: HAMU

Hostující lektorka: Lenka Konečná

Stručný popis: Cílem projektu je rozšíření povědomí o improvizačních metodách a možnostech v lidovém tanci pod vedením zahraniční lektorky Lenky Konečné, která se tématem zabývá jak ve své pedagogické praxi, tak i v teoretických studiích a přednáškové činnosti. V rámci předmětu Pedagogický seminář lidového tance, kde studenti poznávají různé metody práce s folklorním materiálem a jeho výukou, tak budou moci zkoumat další přístupy v této práci. Poznají příbuzný region Myjava na Slovensku, který má mnoho společného s moravskými regiony Slovácko a Kopanice. Téma improvizace v lidovém tanci je široké a přinese použitelné informace pro studenty magisterského a doktorského studia všech studijních programů katedry tance HAMU.
Praktický seminář je cílen na folklorní oblast Myjava na Slovensku, která hraničí s Moravskými Kopanicemi. Zkoumání společných znaků obou oblastí pro improvizaci v tancích s volnou vazbou na hudební doprovod je zcela odůvodněný. Porovnáváním tanečních kroků, jejich oblastní způsob provedení a práce v párovém tanci vede až ke konečné dovednosti improvizace párových tanců. Improvizace ve jmenovaných typech tanců vychází z hluboké znalosti tanečního materiálu, jež ve výsledku umožňuje svobodnou vůli tanečníků v tanci – improvizaci.