PROJEKT: REG. Č. 311000018
AMU, Tvůrčí zdroje choreografa: Tvorba komplementárního díla a Aplikace SRT (Skinner Release techniky) v choreografii pod vedením Andreje Kalinky a Lizzy Le Quesne

Fakulta: HAMU

Hostující lektoři: Andrej Kalinka, Lizzy Le Quesne

Stručný popis: Cílem projektu je realizace dvou teoreticko-praktických seminářů „Tvorba komplementárního díla“ s Andrejem Kalinkou a „Aplikace SRT (Skinner Release techniky) v choreografii“ s Lizzy Le Quesne v rámci předmětu Choreografie a režie pro magisterský stupeň 107CHOR1. Tvorba komplementárního díla ukáže přístup k tvorbě díla v tandemu ve spolupráci choreografa a režiséra a zároveň hudebníka. Aplikace SRT v choreografii se primárně zaměřuje na práci s tělem a představou, zvědomování tělesných procesů a pociťovaných stavů v procesu tvorby. SRT je somatická disciplína, kterou vytvořila Joan Skinner. Specifičnost této techniky spočívá v práci s poetickými představami a obrazy, uvolněním těla a tím i mysli, rozpohybování představivosti.
Seminář s režisérem a hudebníkem Andrejem Kalinkou s názvem "Tvorba komplementárního díla" se zaměřuje na potenciál tvořivého zdroje tvůrce. Umožňuje otevírat cesty k nejrůznějším postupům a neprobádaným propojováním uměleckého materiálu. Úvodní impulzy vycházejí z anatomie pohybu a těla, z hry na hudební nástroje, z práce s textem a také výtvarným objektem a materiálem. Při práci s každou z těchto složek má nezastupitelné místo rytmus jako prapůvodní zdroj. Základním principem semináře je hlubší pochopení všech zúčastněných uměleckých žánrů a forem (divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění), jako autonomních a rovnocenných partnerů.
Seminář s Lizzy Le Quesne "Aplikace Skinner Releasing techniky" (dále jen SRT) v choreografii se zaměřuje na detailní práci s tělesnou anatomií. SRT rozvíjí hluboké fyzické uvolnění, které podporuje práci s představou a jemně provází kinestetickými obrazy. Prostřednictvím vzájemného dotyku obrací pozornost k práci s tělesností, kreativním somatickým procesem, svobodou, sílou, vášní a čistotou pohybu. Tyto principy, představy a zkušenosti se uplatňují během komponování tanečních obrazů v duetech i skupině.