PROJEKT: REG. Č. 311000025
AMU, Hostující dílna - Sergej Loznica

Fakulta: FAMU

Hostující lektor: Sergej Loznica

Stručný popis: Předmět „hostující dílna“ je součástí pouze některých studijních programů. Cílem je vyzkoušet jeho rozšíření tak, aby vyhovoval většímu množství studentů magisterského studia a zprostředkoval specifický kontakt s aktivním umělcem/filmařem bez ohledu na profesi. Studující by měli mít možnost seznámit se především s jeho tvůrčí metodou.
Hostující dílna Sergeje Loznici bude probíhat ve dvou fázích. Její první část bude otevřená všem studujícím FAMU – jeden den bude obsahovat projekce s diskuzí, další den budou studující mgr programů moderovat specializační masterclass, následující dny budou probíhat individuální konzultace nad konkrétními rozpracovanými uměleckými výstupy studentů mgr programů a doktorandů. V druhé části bude probíhat specializační modul zaměřený na tvůrcovu metodu práce s archivním materiálem a jeho zpracováním do uměleckého díla. Kapacita této části bude omezena především na mgr studující realizačních kateder se zaměřením na Katedru dokumentární tvorby.