PROJEKT: REG. Č. 311000033
AMU, Chords, melodies: with Marc Sabat about harmony and rational intonation (Akordy, melodie: s Marcem Sabatem o harmonii a racionální intonaci)

Fakulta: HAMU

Hostující lektor: Marc Sabat

Stručný popis: Cílem projektu je realizace výukového modulu pod vedením Marca Sabata zaměřeného na okruh mikrointervalovou hudbu, konkrétně přirozené ladění. Téma mikrointervalové hudby patří k povinným okruhům výuky předmětu Hudební teorie - systematika, Teorie kompozice a Studium skladeb v magisterských programech oborů Hudební teorie, Dirigování a Skladba. V praktické rovině souvisí s předmětem Interpretace soudobé hudby a Skladba, v mezikulturním kontextu s předmětem Etnomuzikologie. Projekt propojuje teorii s praxí, poskytne tedy studentům teoretických předmětů možnost ověřit si teoretické koncepty a systémy v praxi, a naopak studentům - interpretům poskytne teoretické opory k poučeným rozhodnutím při realizaci mikrointervalových skladeb.
Náplní výukového modulu je teoreticko-praktický experiment zaměřený na zvukovost v mikrointervalových systémech a ladění. Je určen studentům magisterských studijních programů HAMU - instrumentalistům, skladatelům, dirigentům, teoretikům, hudebním režisérům – tedy napříč hudebními obory HAMU. Specifické je propojení různorodých hudebních kontextů a kulturních tradic - souvislost s etnomuzikologií, elektroakustickou kompozicí, sound artem. Aspekt mikrotonality – možnost práce se všemi možnými frekvencemi (na rozdíl od práce v systému dvanácti temperovaně laděných výšek klasické evropské hudby) a myšlenka „racionální intonace“, která je založená na psychoakustice, otevírají prostor ke zkoumání procesu vzniku vazeb mezi tóny napříč hudebními tradicemi. Tyto koncepty se stávají nástrojem k novému přístupu k výzkumu na poli hudební teorie. Východiskem je zvukový materiál a jeho percepce, cílem je propojení nejrůznějších způsobů vytváření a poslechu hudby.
Lektor také seznámí účastníky s možnostmi nové notace a práce s nově vyvinutými on-line nástroji, které vyvinul se svými kolegy.