PROJEKT: REG. Č. 311000034
AMU, Dramaturgie fyzického divadla: prof. Robert Reid - Transpozice textové analýzy do scénické dynamiky, MgA. Marek Turošík, Ph.D. - Specifika dramaturgie fyzického divadla, Henri Bruère Dawson - Scénování novocirkusových disciplín

Fakulta: HAMU

Hostující lektoři: Robert Reid, Marek Turošík, Henri Bruère Dawson

Stručný popis: Cílem projektu je realizace tří teoreticko-praktických seminářů pro studenty magisterského a doktorského programu Katedry nonverbálního divadla, v rámci předmětů Dramaturgie autorského divadla a Fyzické divadlo vedených zahraničními lektory.
Seminář R. Reida přinese studentům originální a v Čechách ještě dosud ne tolik uplatňovaný přístup transpozice textové analýzy do scénické dynamiky, který je jím samotným ojedinělým způsobem metodologicky zpracovaný. Seminář se vztahuje k herecké technice nonverbálního divadla a má významný vliv na uvedení do souvislostí z hlediska vývoje hereckých metod zaměřených na vztah tělo - slovo, pohyb a text.
Cílem semináře M. Turošíka bude seznámit studenty s dramaturgií fyzického divadla, která je nově vyvíjejícím se oborem, a i v praxi se pozice dramaturga v divadelních skupinách fyzického divadla vyskytuje jen ojediněle. Pedagog a dramaturg M. Turošík se zaměří na specifika dramaturgie fyzického divadla od analýzy divadelních představení po praktická cvičení: zpracování myšlenky do námětu pro další autorskou tvorbu, dramaturgické konzultace studenty přinesených jevištních tvarů.
Cílem semináře H. B. Dawsona je poskytnout transverzální přístup k technikám cirkusu, dramaturgii a pohybu. Seminář si klade za cíl vytvořit nástroje pro tvorbu vystoupení, formovat myšlenky a koncepty a naučit se poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu ve skupině..
Celkově má modulová výuka za cíl poskytnout komplexní výukový zážitek, který kombinuje teoretické znalosti s praktickou aplikací a podporuje kreativitu a růst. Studenti by měli být schopni využít poznatky a zkušenosti v dalším studiu a tvorbě absolventského představení, ale i v budoucí profesní kariéře. Přesahem je podpora rozvoje divadelního myšlení, práce s prostorem a objekty, uvědomování komplexity tvůrčího konání a důležitosti objevení vnitřních impulzů a “dramatičnosti” ve slově i v akci vedené pohybem.
U všech seminářů se předpokládá vysoká míra studentské angažovanosti a pohybové disponibility.