PROJEKT: REG. Č. 311000038
AMU, Ludovica Mosca - španělské, portugalské a italské vlivy v sonátách Domenica Scarlattiho

Fakulta: HAMU

Hostující lektorka: Ludovica Mosca

Stručný popis: Cílem projektu je nabídnout studentům katedry klávesových nástrojů unikátní možnost interpretovat sonáty D. Scarlattiho s kontrapunktickým doprovodem kastanět. Jednalo se o běžnou historickou praxi, která byla téměř zapomenuta.
Výukový modul úzce souvisí s několika předměty: Hra na cembalo, Hra na klavír, Hra na varhany, Komorní hra – historicky poučená interpretace, Seminář cembala, Literatura cembala. Získané poznatky tak mohou být začleněny hned do několika z nich a dále rozvíjeny. Projekt navazuje na sérii úspěšných master class, které prof. Mosca na HAMU vedla v uplynulých letech (Articulation in Haydn´s music: a deep aspect of his style, Music and dance – an unique connection in baroque style, Not only about piano technic atd.).
Lektorka Ludovica Mosca je zároveň uznávanou profesorkou klavíru, kastanět i tanečnicí, její vhled do problematiky je proto velmi komplexní. Modul se bude sestávat ze třech částí: teoretické přednášky na téma Španělské, portugalské a italské vlivy v sonátách Domenica Scarlattiho, mistrovského kurzu zaměřeného na interpretaci sonát s kastaněty a koncertu lektorky (25. 10. 2023 17:30 hod. Respirium HAMU), kde budou moci studenti vidět a slyšet, jak pravděpodobně probíhala dobová interpretace sonát.