PROJEKT: REG. Č. 316000001
AMU, Výukový modul: Interpretační a teoretické znalosti varhanní literatury a varhanních nástrojů napříč stylovými obdobími (M. Trzaskalik-Wyrva, M. Rost, K. Urbaniak, N. J. Laube)

Fakulta: HAMU

Hostující lektoři: Malgorzata Trzaskalik Wyrwa (PL), Martin Rost (DE), Krzysztof Urbaniak (PL), Nathan Laube (USA)

Stručný popis: Cílem projektu je navázání spolupráce se světově uznávanými odborníky, pedagogy varhanní hry a organology, kteří byli přizvání Katedrou klávesových nástrojů (KKN) HAMU k realizaci výukového modulu, jehož cílem je rozšíření interpretačních i teoretických dovedností studentů magisterského a doktorského studijního programu KKN, konkrétně posluchačů oboru Varhany a organologie. Pro studenty bude klíčové získání nových znalostí a zkušeností při práci s uvedenými světovými odborníky a díky absolvování tohoto modulu budou schopni prezentovat Českou republiku v zahraničí při mezinárodních soutěžích, na mezinárodních konferencích, či zasednout v porotách mezinárodních soutěží. Studenti budou mít také jedinečnou příležitost nastudovat a interpretovat skladby pod vedením světově uznávaných, zahraničních varhanních interpretů a pedagogů na různých typech varhanních nástrojů, ke kterým by se jinak neměli šanci dostat.

Termín konání:
Malgorzata Trzaskalik Wyrwa: 5. – 8. 3. 2024
Martin Rost: 8. – 11. 4. 2024
Krzysztof Urbaniak: 6. – 9. 5. 2024
Nathan Laube: 27. - 30. 5. 2024

Více informací: https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/podporene-projekty/