PROJEKT: REG. Č. 316000002
AMU, Simone Rubino – Sólová (a komorní) interpretace na bicí nástroje
 

Fakulta: HAMU

Hostující lektor: Simone Rubino

Stručný popis: Projekt si klade za cíl navázat spolupráci s významným, světově renomovaným hudebníkem a pedagogem, Simone Rubino, a umožnit posluchačům a pedagogům Katedry bicích nástrojů a Katedry skladby HAMU sdílení zkušeností renomovaného interpreta s interpretačním i technickým uchopením soudobých kompozičních směrů a vhled do světových trendů sólové interpretace na bicí nástroje.
Po úvodní přednášce, která proběhne ve formě semináře, bude následovat tzv. “Hands-on workshop”, v dalších dnech budou probíhat individuální masterclasses pod vedením zmíněného hostujícího umělce. Tyto umožní studentům neustrnout ve stereotypech tuzemského pohledu na dotčenou problematiku a seznámit se jak s progresivními technikami hry na multiperkuse a melodické bicí nástroje, tak s interpretačními přístupy, včetně dramaturgie sólových a komorních koncertů bicích nástrojů.

Termín konání: 9. - 11. 4. 2024

Více informací: https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/podporene-projekty/