PROJEKT: REG. Č. 316000003
AMU, výukový modul s Lukasem Ligetim

Fakulta: HAMU

Hostující lektor: Lukas Ligeti

Stručný popis: Společný projekt Katedry skladby a Katedry bicích nástrojů HAMU si klade za cíl navázat novu spolupráci s významným zahraničním rakousko-americkým skladatelem, bicistou a muzikologem, Lukasem Ligetim, a představit jej studentům a pedagogům obou kateder v rámci třídenní modulové výuky. Lektor tak kromě své osobní účasti přinese do výuky tato nová témata:
▪ mosty mezi etnomuzikologií a kreativní/experimentální hudbou,
▪ sociopolitický kontext současné mezikulturní hudební situace,
▪ nové možnosti hudební kompozice a interpretace ve spojení s africkými hudebními tradicemi,
▪ marimba lumina - představení elektronického bicího nástroje.
Díky této spolupráci budou mít studenti jedinečnou příležitost tvořit a rozvíjet své dosavadní skladatelské a interpretační schopnosti a vědomosti, ať už v rámci plánovaných masterclasses, či během teoretických částí modulů vedených tímto globálně smýšlejícím zahraničním lektorem, technologicky zdatným a vyspělým skladatelem, který je zároveň vynikajícím virtuózem a improvizátorem.
Téma soudobé experimentální hudební tvorby a etnomuzikologie v kontextu současné globální světové situace (a s přihlédnutím na světovou pozici a perspektivu afrického kontinentu) je pro HAMU ojedinělé. Jeho rozkrytí bude nepochybně zajímavé a obohacující i pro posluchače ostatních kateder HAMU, kteří se účastní výukového cyklu Etnomuzikologie.

Termín konání: 24. - 26. 4. 2024

Více informací: https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/podporene-projekty/