PROJEKT: REG. Č. 316000004
AMU, Flying, Partnering and Ensemble States s tanečníkem, pedagogem a choreografem Scottem Wellsem

Fakulta: HAMU

Hostující lektor: Scott Wells

Stručný popis: Teoreticko-praktický seminář s americkým tanečníkem, pedagogem, choreografem Scottem Wellsem “Flying, Partnering and Ensemble States (Tělo v letu v současném partnerském tanci a skupinové tvorbě)” se zaměřuje na principy kontaktní improvizace a uvědomování si těla v pohybovém dialogu. V rámci semináře se studenti seznámí s principy a technikami, které podporují pohyb těla v letu. Tyto poznatky a principy se budou aplikovat do partnerského tance a skupinových zvedaček. V semináři se budou rozvíjet především dovednosti důležité pro zvládnutí těla v letu, techniku úchopů a bezpečného “přistání”, plynulou akrobacii a obratnost v tzv. zvedačkách. V akrobacii bude každý vycházet ze svojí tanečně technické úrovně a bude se učit, jak budovat pocit důvěry a bezpečnosti ve skupině.
Druhá část teoreticko-praktického semináře se zaměří na uchopení nových přístupů v choreografii. Bude rozvíjet propojení s vlastním tělem a spontánnosti pomocí autentického pohybu, práci s okamžitou kompozicí i “ne-kompozicí”, strukturou, pohybovými zdroji prostřednictvím jednotlivých cvičení a zadání.

Termín konání: 24. - 26. 5. 2024

Více informací: https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/podporene-projekty/