PROJEKT: REG. Č. 316000013
AMU, Mentoringový program – Jérémy Clapin

Fakulta: FAMU

Hostující lektor: Jérémy Clapin

Stručný popis: Výukový modul s Jérémy Clapinem bude probíhat ve dvou fázích. Jeho první část bude otevřená všem studujícím FAMU a bude obsahovat filmové projekce kompletní tvorby lektora, na jednotlivé projekce budou navazovat specializační přednášky ohledně vlastní tvůrčí metody rozdělené na dílčí tematické celky. Druhá část nabídne studujícím přednášku s více podrobnostmi zaměřenými na režii / tvorbu / produkci lektorova celovečerního animovaného filmu nebo / a jeho krátkých filmů, individuální konzultace a animační workshop. Kapacita druhé části bude omezena především na magisterské studující katedry animované tvorby. Výukový modul s Jérémy Clapinem podpoří internacionalizaci fakulty, rozšíří nabídku povinně volitelných modulů na katedře animované tvorby umožní získat zahraničního lektora k delší či opakované spolupráci a prakticky vyzkoušet jeho metodu.

Termín konání: 20. – 23. 5. 2024

Více informací naleznete na stránkách FAMU na začátku května 2024