PROJEKT: REG. Č. 316000018, I. Medenica, T. Jászay, T. Domagała
AMU, Seminář Divadelní kritika ve střední Evropě; Ivan Medenica, Tamás Jászay, Tomasz Domagała (DAMU)

Fakulta: DAMU

Hostující lektoři: Ivan Medenica, Tamás Jászay, Tomasz Domagała

Stručný popis: Hlavním cílem projektu je seznámit studující magisterského a doktorského studijního programu Katedry teorie a kritiky DAMU s praxí i teorií soudobé divadelní kritiky ve významných divadelních kulturách střední Evropy. Projekt sestává z výuky předních divadelních kritiků a teoretiků ze Srbska, Maďarska a Polska, jedná se o národně i mezinárodně uznávané divadelní kritiky a zároveň divadelní teoretiky Ivana Medenicu, Tamáse Jászaye a Tomasze Domagału. Studující magisterského a doktorského studijního programu si osvojí nové poznatky o praxi a teorii divadelní kritiky, seznámí se s novými žánrovými a publikačními trendy v divadelní kritice a v neposlední řadě poznají divadelní praxi tří významných divadelních kultur střední Evropy. Pozvaní zahraniční lektoři působí také jako dramaturgové národních či mezinárodních divadelních festivalů, díky čemuž mají exkluzivní přehled o divadelní praxi soudobého evropského divadla a jeho kritické a teoretické reflexi.
Pozvaní zahraniční lektoři v rámci svého hostování realizují také tři přednášky zaměřené na hlavní tendence jednotlivých divadelních kultur. Přednášky jsou určeny studujícím všech studijních programů, případně i akademickým pracovníkům a pracovnicím fakulty, či představitelům odborné obce. Díky přednáškám se bude moci česká akademická a odborná obec seznámit s aktuálními směry významných středoevropských divadelních kultur.

Termín konání:
Ivan Medenica: z důvodu časového vytížení lektora tato část projektu nerealizována
Tamás Jaszay: 1. - 4. 5. 2024
Tomasz Domagała: 8. - 11. 5. 2024