PROJEKT: REG. Č. 316000020
AMU, Workshop "Tradiční jevištní technologie a jejich praktické využití v současném divadelním provozu"

Fakulta: DAMU

Hostující lektor: Jerome Maeckelbergh

Stručný popis: Účelem deseti denního workshopu je seznámení studenty s historickými technologiemi jevištních strojů používaných v období renesance a baroka. Významnou náplní workshopu bude praktická zkušenost s výrobou a principy ovládání těchto tradičních plně funkčních technologií/mašinérií v realistickém měřítku. Během workshopu se zohlední reálnost využití tradičních historických multifunkčních, jevištních technologií. Ač se to tak nemusí zdát, vyrobené technologie jsou finančně a energeticky nenáročné a mohou funkčně nahradit/doplnit současné jevištní technologie i v mimodivadelních prostorách. Poslední den workshopu je vyhrazen i pro veřejnou prezentaci výsledků.

Termín konání: 22. 4. – 26. 4. a 29. 4 – 3. 5. 2024

Více informací o projektu: https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-scenografie/jerome-maeckelbergh-back-to-the-future-of-herit-4104/?preview&edit_off