PROJEKT: REG. Č. 316000022
AMU, Mentoringový program - Nicolas Rey

Fakulta: FAMU

Hostující lektor: Nicolas Rey

Stručný popis: Nicolas Rey je významný francouzský filmový tvůrce na poli dokumentárního, esejistického a experimentálního filmu, který se soustavně věnuje prohlubování, šíření a uchovávání znalostí v oblasti fotochemického filmu v současné umělecké tvorbě.
Cílem projektu je představit studujícím tohoto významného francouzského filmového tvůrce a seznámit je s možnostmi alternativní filmové tvorby v médiu fotochemického filmu, které se otevírají na mezinárodní scéně uměleckých filmových laboratoří. Rey je jedním ze zakladatelů pařížské laboratoře L'Abominable založené roku 1996, která patří mezi nejstarší a dosud stále aktivní. V rámci projektu bude studentstvo obeznámeno s fungováním kolektivu a s novým projektem le Navire Argo, který spočívá především ve vytvoření tvůrčího prostoru pro uměleckou kolektivní, soustavnou i residenční, filmovou praxi v médiu fotochemického filmu a zachování vědění v tomto oboru, který přešel z oblasti průmyslu do prostoru umění. Prostřednictvím dvou bloků projekcí z filmových kopií (16, 35mm), jednoho celovečerního filmu Nicolase Reye (16mm) spojeného s diskuzí a praktické dílně na filmové optické kopírce (16mm) Oxberry studující magisterských programů poznají rozmanité nestandardní způsoby vyjadřování se obrazem a myšlení v materiálu.

Termín konání: 18. – 20. 4. 2024

Více informací: https://www.famu.cz/cs/aktuality/mentoringovy-program-nicolas-rey-4054/