Výzva MKČR npo č. 0314/2023

Mobilita III


V rámci této výzvy jsou na AMU v období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 realizovány celkem 2 projekty.