PROJEKT: REG. Č. 314000096

Zvyšování kompetencí pedagogů a studentů DAMU na základě sdílení zkušeností v kontextu mezinárodních profesních konferencí, workshopů a mezinárodních festivalů

Fakulta: DAMU

Stručný popis: Cílem projektu je zvyšování kompetencí pedagogů a studentů DAMU na základě sdílení zkušeností v kontextu mezinárodních profesních konferencí, workshopů a mezinárodních festivalů. Na jeho realizaci se podílejí 2 katedry DAMU, které uskuteční celkem 6 výjezdů do zahraničí.
Jedná se o katedru autorské tvorby a pedagogiky (KATaP), jejíž členové pedagogického a studentského týmu se zúčastní 2 výjezdů – výjezd na:

  • workshop Julyena Hamiltona v Amsterdamu (březen 2024),
  • mezinárodní konferenci Dialogical Self v Talinu (červen 2024).

Druhou katedrou podílející se na realizaci projektu je katedra teorie kritiky (KTK), která v projektu realizuje studijní výjezdy pedagogů a studentů na 4 mezinárodní festivaly, konkrétně:

  • F.I.N.D., Berlín – mezinárodní festival současného divadla organizovaný berlínským divadlem Schaubühne (duben 2024),
  • Wiener Fest Wochen, Vídeň – jeden z nejvýznamnějších mezinárodních divadelních festivalů v Evropě (květen/červen 2024),
  • Bienale, Benátky – nejvýznamnější evropský festival současného výtvarného a performativního umění, který probíhá v období od dubna do listopadu 2024,
  • Homo Novus, Riga – mezinárodní festival současného scénického a performativního umění, který se významně specializuje na scénické a performativní umění ze zemí bývalého východního bloku (září 2024).