PROJEKT: REG. Č. 314000194
Stáž pedagogů AMU v Japonsku, Jižní Koreji a na Taiwanu

Fakulta: DAMU

Stručný popis: Stáž divadelních profesionálů, kteří působí jako pedagogové na AMU v Praze je zaměřena na výzkum performativního umění v oblasti Asie. Plánovaný výjezd skupin ze dvou kateder (Katedry scénografie a Katedry alternativního a loutkového divadla) je zaměřen na tři země – Japonsko, Taiwan a Jižní Koreu. Cílem je propojit se s akademickou sférou a také rozšířit síť kontaktů s divadelními tvůrci z daného regionu, a to jak z oblasti tradičního divadla, tak i s umělci a performery z technologického, výtvarného divadla, divadla objektů či kostýmními návrháři. V průběhů svých stáží se pedagogové zaměří na různé disciplíny napříč divadlem, potažmo uměním obecně.

V průběhu května – října 2024 proběhnou výjezdy na Taiwan, do Jižní Koreje a Japonska. Na říjen 2024 je na DAMU naplánováno kolokvium o získaných poznatcích, kontaktech, odlišnostech divadelních, výtvarných a performativních projevů na pomezí mnoha disciplín (technologie, hudba, šamanismus, sport, hudba, rituály, obřady) od evropského scénického umění, hudby a výtvarné kultury. Všechny poznatky budou posléze implementovány do výuky nejen teoretických předmětů, ale i disciplín jako je scénografie, kostým, režie, dramaturgie, hudba.