DATABÁZE ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Arteacta

Recenzované periodikum ArteActa se zaměřuje na umělecký výzkum a soudobé performativní umění. Časopis vznikl z potřeby specializovaného periodika, v němž by se mohlo setkávat a zároveň vzájemně inspirovat hned několik vědeckých disciplín. Z jedné strany se jedná o soudobé performativní umění s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy. Druhou oblast zájmu časopisu představuje umělecký výzkum. ArteActa vychází dvakrát ročně pod patronátem Akademie múzických umění v Praze a jejich jazykem je čeština, slovenština i angličtina. Jednotlivá čísla časopisu ArteACta je možné zakoupit v e-shopu NAMU a jsou k dostání také u vybraných českých a slovenských knihkupců. Předplatné je možné objednat na e-mailu predplatne@arteacta.cz.

Repozitář AMU

DSpace

DSpace shromažďuje, distribuuje a uchovává produkty digitálního výzkumu. Naleznete zde články, pracovní dokumenty, předtištěné tiskové zprávy, technické zprávy, dokumenty z konferencí a sady dat v různých digitálních formátech. Obsah DSpace je aktualizován denně, jsou přidávány nové komunity a sbírky.

Obsah DSpace je doplňován a organizován kolem komunit, které odpovídají administrativním subjektům, fakulty, oddělení vědy a výzkumu, laboratoře a výzkumná centra. V každé komunitě může být neomezený počet podřízených míst a neomezený počet sbírek. Každá sbírka může obsahovat neomezený počet položek.

Online databáze AMU

Jstor

JSTOR představuje rozsáhlou online databázi plných textů odborných vědeckých časopisů z oblasti společenských věd a humanitních studií. AMU má aktuálně předplacenu kolekci Arts & Sciences III, v níž naleznete přes 200 titulů zejména z oblasti uměnovědných studií a muzikologie, několik časopisů je zaměřeno také na performativní umění a filmová studia. Seznam titulů naleznete na tomto odkazu (seznamem je nutno listovat), patří mezi ně mimo jiné: Journal of the Royal Musical Association, Musical Quarterly, The Musical Times, Art Journal, Cinema Journal, Film Quarterly, Theatre Journal, PAJ: A Journal of Performance and Art, Performing Arts Journal.

Routledge Performance Archive

Online databáze DAMU

Online Databáze FAMU

Online databáze HAMU

 

 


.