AMU – Ph.D. infrastruktura

reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0008106

Cílem projektu je všestranná modernizace a rozšíření infrastruktury pro studium a tvůrčí činnost studujících doktorských studijních programů. Cíle je dosaženo realizací čtyř klíčových aktivit, které pokrývají všechny tři fakulty a nadfakultní Centrum pro doktorská studia.

Trvání: 1. 3. 2023–31. 12. 2026