Projekt Zvyšování kvality grantových schémat na AMU

Cílem projektu je zlepšit dovednosti doktorandů, akademických a THP pracovníků v oblasti přípravy a realizace výzkumných grantových projektů na AMU.

U studentů doktorandského studia jde zejména o systematické vzdělávání a praktické zaškolení v přípravě a realizaci výzkumných grantových projektů a získání mezinárodních zkušeností v oblasti výzkumu během projektu realizovaného v rámci nově vytvořené grantové soutěže Excellent .

Doktorandi rovněž získají oborově nespecifické akademické dovednosti (akademické psaní, publikační metody a strategie atd.) prostřednictvím nově vytvořených kurzů.

Akademickým pracovníkům bude poskytnuto kvalitnější metodické vedení pro hodnocení grantových žádostí studentů, aby byly výzkumné grantové projekty napříč celou školou vybírány shodnými mechanismy a podle obdobných standardů.

Pracovníci grantové podpory fakult i rektorátu získají v rámci projektu znalosti o projektovém managementu, které jim umožní efektivnější administraci grantových žádostí a zároveň bude díky společným školením zájemců efektivněji využita jejich pracovní kapacita pro cílené poskytování individuálních konzultací v oblasti plánování a realizace grantů.

Výstupy projektu jsou zveřejněny níže.

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938

Realizace: 1. 10. 2020 – 30. 6. 2023