VÝSLEDKY VĚDY A VÝZKUMU

V ČR jsou vědecko-výzkumné výsledky jednotlivých výzkumných organizací shromažďovány v databázi RIV (Rejstříku informací o výsledcích), která je součástí Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (ISVaV) , a hodnoceny podle aktuální Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací .

Aktuální definici výsledků , které je možné do RIV zadávat, naleznete zde .

Přístup do databáze Scopus nemá AMU předplacen, využít můžete například přístup Akademie věd ČR.

Sběr dat pro RIV probíhá na AMU prostřednictvím grantových referentek jednotlivých fakult:

MgA. et Mgr. Simona Kysilková Šnajperková (DAMU), Mgr. Petra Horká (FAMU), Ing. Kamila Mikešová (HAMU).


Další dokumenty