CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY (CRP) NA AMU (DO ROKU 2023)

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci několika tematických okruhů každoročně stanovených ministerstvem. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

HARMONOGRAM:

  • léto: vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy na následující kalendářní rok,
  • září-říjen: příprava projektových žádostí ve spolupráci s ostatními vysokými školami,
  • listopad: předkládání žádostí o poskytnutí dotace.

Více informací o CRP projektech naleznete na webových stránkách MŠMT.

V roce 2024 MŠMT Centralizované rozvojové programy vyhlašovat nebude. Jako náhrada je vyhlášen Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství. Jeho detailní popis je uveden v příloze č. 2 Plánu realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2024.