VÝSLEDKY VĚDY A VÝZKUMU

V ČR jsou vědecko-výzkumné výsledky jednotlivých výzkumných organizací shromažďovány v databázi RIV (Rejstříku informací o výsledcích), která je součástí Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (ISVaV), a hodnoceny podle aktuální Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací.

Definice výsledků, které je možné do RIV zadávat naleznete zde.

Počty bodů, kterými jsou ohodnoceny jednotlivé publikační výstupy, naleznete zde. Přehled slouží pouze pro orientaci, bodové ohodnocení je dále korigováno podle procentních limitů pro jednotlivé typy výsledků v různých oborech.

Aktuálně platný seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů naleznete zde, výběr upravený pro autory působící na AMU (včetně impaktovaných časopisů) zde.

Výsledky, jejichž autory jsou akademičtí pracovníci či studenti AMU, můžete dohledat zdepočty bodů, které AMU obdržela za jednotlivé výsledky nebo jako celek v posledním ukončeném hodnocení pak zde.

Vstup do databáze časopisů ERIHPlus.

Přístup do databáze Scopus nemá AMU předplacen, využít můžete například přístup Akademie věd ČR.

Sběr dat pro RIV probíhá na AMU prostřednictvím grantových referentek jednotlivých fakult: 

Ing. Lucie Krůtová (DAMU), Silvie Demartini (FAMU), Ing. Daniela Kavanová (HAMU).

 

DALŠÍ DOKUMENTY