Effort

7. července 2020 18:00 -
23. srpna 2020 19:00Effort

Umělci: Phoebe Berglund (USA), Veronika Čechmánková (CZ), Agnieszka Mastalerz (PL) a Michał Szaranowicz (PL)
Kurátor: Viktor Čech
Architekt: Matěj Kos
Grafické řešení: Jan Slabihoudek

Vernisáž: 7. července 2020, 18:00
Trvání výstavy: 8. 7. – 23. 8. 2020

Doprovodný program:

Choreografie a analýza pohybu (Hana Polanská Turečková): 21. července 2020, 16:00

Přednáška Viktora Čecha, Úsilí o přednášku: 5. srpna 2020, 18:00

Komentovaná prohlídka (Viktor Čech): 20. srpna 2020, 18:00

Druhá část projektu věnovaného roli tělesného pohybu, tance a choreografie v současném umění, směřuje k otázce fyzického úsilí a aktu práce. Vůle a energie k pohybu není na poli lidského těla spojena jen s řadou funkčních mechanismů a naplňováním ideálu efektivity, ale je také územím výsostně politickým, místem kontroly i vzepření se, fyzikálních důsledků i jejich symbolického vyznění. Vystavující umělkyně a umělci se setkávají v síti struktur napnutých mezi těmito polaritami.

Galerie AMU

Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště).