Nutnost péče o půdu (panelová diskuze)

2. září 2020 18:00 -
2. září 2020 20:00Nutnost péče o půdu (panelová diskuze)
středa 2. září v 18:00

Panelová diskuze je součástí doprovodného programu výstavy „Odkrok. Diplomová výstava studentů Centra audiovizuálních studií“

Účastníci
Jaroslav Záhora - půdní biolog při Mendelově univerzitě
Alžběta Randusová - pedoložka, ministerský rada pro obor ochrany půdy na Ministerstvu zemědělství
František Hájek - agronom při kompostárně Jarošovice

Moderováno autorkou instalace „Obohacování půdy“ Vendulou Guhovou

Jaké kvality potřebuje zemědělská půda mít, aby měla správnou funkci pro krajinu, respektive proč je život v půdě důležitý? Co se dá systémově dělat pro zlepšení stavu půdy a pro její správnou ochrannou funkci v krajině? Jak jsou v současnosti nastavena ekonomická a jiná pravidla pro fungování zemědělského hospodaření? Jakou roli může mít kvalita půdy při zmírňování dopadů změny klimatu a zmírňování eutrofizace vodstev?

Současná debata týkající se změny klimatu mnohdy opomíjí klíčovou součást našich životů - půdu. Ve své instalaci „Obohacování půdy“ a její přidružené panelové diskuzi „Nutnost péče o půdu“ věnuje Vendula Guhová pozornost nezbytnosti zajímat se o stav půdy. Panelová diskuze složená z odborníků na půdní život, na zemědělskou politiku a ze zemědělce z praxe by mohla vést ke komplexnímu náhledu na danou problematiku.

Galerie AMU

Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště).