Julien Maire, Robert Vlasák: INVERSE MINDSET

18. července 2018 18:00 -
2. září 2018 18:00
Výstava odkrývá a zároveň kreslí stínové příběhy podivných (optických a kinetických) aparátů. Setkávají se zde díla dvou umělců, kteří si vybudovali osobitou, „mediálně-archeologickou” metodu převracející zavedenou estetiku i ideologii dějin umění a dějin technologie. 

Francouzský umělec Julien Maire (1969) je specialista na „znovuobjevování”, dekonstrukci nejrůznějších přístrojů a aplikací, fyzikálních principů a procesů. Mění funkci i vzhled nástrojů jako jsou například kamera, diaprojektor, nebo filmový projektor a posunuje jejich význam. Projekční soustava The Man at Work (2014) je přístroj na zvláštní druh stop-motion animace, kde iluzi prostorovosti promítaného obrazu vytváří sled na pásu se posunujících rozfázovaných miniaturních figurek muže s lopatou. Instantanées (1998) je podobný para-kinematický aparát: stínovou animaci padající kapky vody na stěně vytváří rotující disk s miniaturními objekty, umístěnými před čočkami diaprojektoru. Soustava kinetických struktur Step-direction (2015) je inspirována starým principem pantografu: zasunují a vysunují se v prostoru a mění neustále svoji konfiguraci a tím i perspektivu diváka. 

Také Robert Vlasák (1978) se nachází na nejasné hranici autorského artefaktu a vynálezu. Pracuje s fyzikálními zákony a technickými patenty a obě jeho díla jsou založena na poetice nalezeného objektu a asambláže. Zvuková instalace Siréna (2017) je variací přístroje vynalezeného Augustem Seebeckem v polovině 19. století a rozšířeného o starý kompresor. Vrtuloid (2018) je jednoosá soustava pomalu se otáčejících vrtulí z automobilových chladičů, zavěšená u stropu na pohonné hřídeli.

Přístroje okupující na léto Galerii AMU pohání palivová směs vážné hravosti a preciznosti - inverzní, nekonvenční úhel pohledu na náš podivný, zázračný svět.

vernisáž: středa 18. 7. 2018 v 18 h + performance: Tonic Train (Sarah Washington a Knut Aufermann)

kurátor: Miloš Vojtěchovský
grafika: Jan Slabihoudek
produkce: GAMU & Agosto Foundation

Julien Maire je francouzský umělec narozený v Metzu v roce 1969. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Metzu, žije a pracuje v Bruselu. Od poloviny devadesátých let pracuje mezi performancí, instalací a kinematografií. Vytváří performativní práce na pomezí žánrů a médií, zkoumající většinou materialitu pohyblivého obrazu. Jeho instalacím a performancím jako jsou Exploding Camera, Cinema Low Res, Demi-Pas se dostalo pozornosti v mezinárodním kontextu a byly prezentovány na festivalech jako jsou Ars Electronica, Festival digitálního umění, Festival evropských médií, Film Festival Rotterdam, Sonar, Transmediale, ZKM, ICC Japonsko), Empac (New York). V roce 2008 byl Julien Maire vítězem NTAA.be (Biennale Update_2) a v roce 2009 byl nominován na cenu World Technology Award v New Yorku.

Robert Vlasák je vizuální umělec narozený v roce 1978 v Kladně. Dnes žije a pracuje v Ústí nad Labem. Vystudoval Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (Ateliér nefigurálního sochařství u doc. Jana Ambrůze, 2001-2003) a Fakultu užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Ateliér přírodních materiálů u prof. Jaroslava Prášila, 1997-2001). V současné době vede (spolu s Janem Krtičkou) ateliér Přírodní materiály na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

---
Výstavní projekt vznikl ve spolupráci GAMU a nadace Agosto Foundation, která podpořila rezidenci Juliena Maireho, Sarah Washington a Knuta Aufermanna v Praze. Program rezidencí je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

GAMU (Galerie AMU)
Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště)
www.gamu.cz

Otevřeno denně mimo pondělí, 10–12 a 13–18 h

Galerie AMU

Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště)