MEMORY PALACE

10. října 2018 18:00 -
28. října 2018 18:00Projekt Memory Palace je o hledání nových možností kreativity. Skotský umělecký kolektiv Captain Lightfoot spolupracoval po dobu několika měsíců se studenty fotografie, scénografie, animace a choreografie na AMU na rozvíjení tvůrčích postupů vedoucích ke vzniku svobodnějších a intuitivnějších děl. Výsledkem je stejnojmenná výstava v GAMU.

V jádru projektu Memory Palace stojí otázky týkající se zdroje, podob a hranic lidské tvořivosti a především snaha o experimentování s tvůrčími procesy. Projekt začal čtyřdenním workshopem, uskutečněným v dubnu 2018, a jeho průběh po celou dobu spoluurčovala také čtveřice mladých umělců z Akademie múzických umění v Praze (Christian Henninger, Nitish Jain, Bára Anna Stejskalová a Eva Urbanová). Na workshop navázaly další rešerše a experimenty, které daly vzniknout závěrečné skupinové výstavě.

Umělecký výzkum se orientoval převážně na meziválečnou avantgardu; čerpal inspiraci z dada (přerušení vazby mezi uměním a umělcovým vědomým rozhodováním), surrealismu (automatické psaní a zájem o nevědomí), či Moholy-Nagye (pojetí umění jakožto katalyzátoru interaktivní události). Také technika „transcendentální meditace“, kterou proslavil David Lynch, byla společně se senzorickou deprivací a meditativními procházkami důležitým zdrojem materiálu pro výstavu.

Vystavené práce zahrnují sérii fiktivních audio nahrávek, fotomontáže a asambláže náhodných objektů, které jednotliví umělci nasbírali při svých meditativních procházkách. Architektonické řešení výstavy je koncipováno jako „palác vzpomínek” - imaginární místo v mysli člověka, kde lze uložit mnemotechnické obrazy. Sleduje cestu vytvořenou za účelem uchování tvůrčí inspirace, vzpomínek a vizuálních podnětů.


MEMORY PALACE
11. - 28. 10. 2018
vernisáž: středa 10. 10. 2018 v 18 h

kurátorská koncepce: Captain Lightfoot
grafika: Jan Slabihoudek
audio: Robin Holmberg
poděkování: Matěj Šenkyřík (technická asistence), Viktor Dedek (instalace)

podpora: Ministerstvo kultury ČR, STEP Beyond (European Cultural Foundation)
mediální partneři: Artmap, jlbjlt.net


GAMU (Galerie AMU)
Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště)
www.gamu.cz

Otevřeno denně mimo pondělí, 10–12 a 13–18 h

Galerie AMU

Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště).