Ekonomie sluchu

6. března 2019 18:00 -
24. března 2019 19:00Ekonomie sluchu

7. 3. - 24. 3. 2019

vernisáž ve středu 6. 3. 2019 od 18:00 h.
komentovaná prohlídka a dernisáž v pátek 22. 3. 2019 od 18:00 h.

Vystavující: Ivana Pavlíčková, Andrea Pekárková, Vít Svoboda

kurátor: Viktor Čech

Výstava Ekonomie sluchu klade akcent na nesamozřejmost toho, co se většinou snažíme vnímat jako přirozený stav – tedy recepci zvukových vjemů jako čiré informace, zbavené neustálého připomínání naší přítomné tělesnosti. Snaží se představit poslech jako tělesný a sociální jev, neoddělitelně spjatý nejen s naší biologickou podstatou i individuální sebeidentifikací ale i s mechanismy péče o sebe a komodifikace lidského těla.

Galerie AMU

Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště).