Dokud se něco nestane

2. května 2019 18:00 -
31. května 2019 19:00Dokud se něco nestane

Vystavující umělci: Pavel Havrda, Michal Kindernay, Jana Mercogliano

Kurátorka: Tereza Špinková

Vernisáž: 2. května 2019 18:00

Trvání výstavy: 3. 5. – 31. 5. 2019

Procesy a mechanismy v přírodě i ve společnosti mají určitý řád. Co se však stane, pokud se tato rovnovážnost naruší? Může malá, neviditelná změna způsobit chaos? Vystavující umělci tuto skutečnost nejen reflektují, ale i zpracovávají v přímém přenosu v galerijním prostoru.

Galerie AMU

Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště).