AMU uděluje čestné doktoráty významným osobnostem

Čestný doktorát je spolu se jmenováním profesorem nejvyšším oceněním života a díla, které univerzita (v případě profesury prezident republiky) uděluje, akcentuje kvality a hodnoty, které chce vysoká škola komunikovat dovnitř akademické obce i směrem ke společnosti. První čestný doktorát udělila AMU v roce 1996 Václavu Havlovi, za 22 let převzalo tento čestný titul 17 mezinárodně uznávaných umělců, kteří často na AMU sami studovali.

A múzám ke cti

Akademie múzických umění v Praze vydala při příležitosti tzv. osmičkových výročí knihu slavnostních proslovů významných osobností, které přijaly z rukou rektorů AMU čestný titul doctor honoris causa. Publikace nabízí čtenářům připomenutí životních osudů, uměleckých a myšlenkových zápasů sedmnácti osobností čtyř uměleckých druhů, které AMU rozvíjí: divadla, filmu, hudby a tance. Více na stránkách Nakladatelství AMU zde .