75 let založení AMU, ak. rok 2020/21

Akademie múzických umění v Praze letos slaví 75 let své existence

Akademii múzických umění čekají v následujícím akademickém roce 2020/2021 velké oslavy. 27. října uplyne přesně 75 let od doby, kdy tehdejší prezident republiky Edvard Beneš podepsal dekret, v němž potvrdil založení vysoké školy, která v českém prostředí dosud neměla obdoby. Již od roku 1945 tedy AMU vzdělává studenty v divadelních, filmových a televizních, hudebních a tanečních oborech. Oslavy vypuknou 1. října, kdy také oficiálně začíná nový akademický rok, a potrvají do jeho konce, tj. do 30. 9. 2021.

Začátkem října AMU v rámci oslav vypustí do světa prostřednictvím svých sociálních sítí a oficiálních webových stránek speciální videopřání, v nichž škole přejí nejen současní studenti, pedagogové a zaměstnanci, ale také významní absolventi, kteří jsou již součástí uměleckého světa. Mezi gratulanty se tak objeví například polská režisérka a scenáristka Agnieszka Holland; studentka Daria Kashcheeva, jejíž bakalářský film Dcera/Daughter obdržel prestižního studentského Oscara; herečka činohry Národního divadla Taťána Medvecká nebo světoznámá harfistka a profesorka londýnské Royal College of Music Jana Boušková. AMU ke svému úctyhodnému výročí natočila symbolických 75 videí.

Svá videopřání AMU věnují také současní děkani všech tří fakult, Doubravka Svobodová (DAMU), Andrea Slováková (FAMU) a Ivan Klánský (HAMU), a prorektorský tým rektora Jana Hančila. Ten k významnému jubileu dodává: „AMU zahajuje oslavy 75 let své existence v roce, kdy zároveň čelí bezprecedentním výzvám způsobeným pandemií, která tvrdě dopadá na společenský, kulturní a umělecký život nejen v České republice, ale na celém světě. Jsem přesvědčen, že AMU využije veškerého kreativního potenciálu svých pedagogů, studentů a všech, kdo uměleckou výuku podporují, aby vyšla z této obtížné situace bohatší o nové pedagogické impulsy. Umělecká pedagogika stejně jako umění překonáváním problémů a omezení sílí a nachází nové cesty.


Bohatý program, který AMU v průběhu roku nabídne, bude přístupný jak akademické obci, tak i širší veřejnosti.

Byť AMU ve spolupráci se svými fakultami připravila mnoho akcí, které budou různými způsoby připomínat 75 let její existence, počítá také s tím, že se budou termíny konání a případně také jejich konkrétní podoba přizpůsobovat současné epidemiologické situaci.

V průběhu akademického roku udělí škola tři čestné doktoráty a tři zlaté medaile, vždy jedno ocenění za každou fakultu. V Divadle Inspirace se 6. 11. odehraje již sedmý ročník odborné konference doktorandů uměleckých oborů – Teritoria umění, kterou AMU pořádá ve spolupráci s dalšími uměleckými vysokými školami. V únoru (12. 2. 2021) proběhne den pro děti z dětských domovů, který AMU organizuje spolu s nadací Děti v akci. U této příležitosti školu navštíví téměř třicet dětí ze základních a středních škol, které uvažují o studiu umění. Každá fakulta připraví dětem speciální program, jež jim přiblíží možnosti takového studia.

Koncem června AMU zahájí venkovní výstavu mapující její 75letou historii
Výstava k 75 letům založení Akademie múzických umění představí průřez historií všech tří fakult, představí jejich významné osobnosti a události s nimi spojené. Výstava bude koncipována jako venkovní, aby byla přístupna široké veřejnosti. Výstava také rozšíří spektrum plánovaných výročních akcí speciálním doprovodným programem.

Oslavy na podzim roku 2021 uzavře velký koncert, vznikající pod taktovkou HAMU.

Slavnostní koncert k 75. výročí založení AMU (úvod)

8. 10. 2021 Dvořákova síň Rudolfina a přímý přenos ČT ART Ingeborg Radok Žádná a David Mareček

Slavnostní koncert k 75. výročí založení AMU; Jan Mráček

Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53 Antonína Dvořáka Dirigent: Leoš Svárovský, Sólista: houslový virtuos Jan Mráček & Akademický jubilejní orchestr 2021

Slavnostní koncert k 75. výročí založení AMU; Má vlast (výběr)

Výběr ze Smetanovy Mé vlasti – Vltava, Z českých luhů a hájů a Šárka Dirigent: Leoš Svárovský, Akademický jubilejní orchestr 2021

Čestný doktorát Martin Huba, 22. 10. 2021

V pátek 22. 10. předala Akademie múzických umění v Praze čestný titul doctor honoris causa herci, režisérovi a vysokoškolskému pedagogovi profesoru Martinu Hubovi. Titul obdržel na návrh Divadelní fakulty, která tímto ocenila jeho mistrovství v oboru činoherního herectví, režie a pedagogiky herectví. Martin Huba se tak zařadil mezi sedmnáct dalších významných osobností, jež AMU v minulosti čestným doktorátem ocenila.

VIDEOPŘÁNÍ

Všech 75 videopřání od našich pedagogů, pedagožek, studentů, studentek, absolvenů a absolventek najdete na vimeo kanálu AMU.