Absolventi Akademie múzických umění v Praze

Absolventi AMU: PESTRÁ MOZAIKA PROFESNÍCH CEST

V následujícím seriálu přinášíme jak psané, tak video rozhovory s absolventy a absolventkami našich tří fakult: DAMU, FAMU a HAMU. Dozvíte se, jak se zamilovali do divadla, filmu, hudby či tance, proč se tyto obory rozhodli studovat a jak na svá studia na AMU vzpomínají. Zda byly jejich profesní cesty rovné a bez překážek, nebo se někdy zaklikatily až tak, že se teď věnují třeba úplně něčemu jinému. Každý příběh je jiný a zároveň inspirativní. Přesvědčte se sami.

 .