INFO

BOZP, PO a řidiče řeší paní Zlata Zelená, telefon 731 601 675, email zlata.zelena@amu.cz 

PRACOVNÍ ÚRAZY řeší paní Martina Hlaváčková, telefon 234 244 513, email martina.hlavackova@amu.cz, rektorát AMU 3. patro


.