Ing. Kristýna KNETLOVÁ

Vedoucí útvaru interního auditu

E-mail: kristyna.knetlova@amu.cz

Pracoviště:
  • Rektorát
Bez obrázku