PhDr. Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Rektorka

E-mail: rektorka@amu.cz
Web: ingeborg.radokzadna@amu.cz
Telefon: 234 244 501

Pracoviště:
  • Katedra hudební produkce
  • Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
po dohodě emailem / telefonicky

Vyučované předměty zde
FOTO

Ingeborg Radok Žádná vyučuje na katedře hudební produkce a vede praxi studentů.

Úspěchy & životopis

2022

jmenována členkou Umělecké rady JAMU


2021

jmenována členkou Rady RUV MŠMT


2021

jmenována členkou České konference rektorů


2021

předsedkyně Umělecké rady AMU


2021

předsedkyně Rady pro vnitřní hodnocení AMU


2018

jmenována členkou oborové rady Hudební produkce HF JAMU


2018

zvolena členkou užšího předsednictva Rady vysokých škol


2018

členka hodnotící komise programu Erasmus a Višegrádského stipendijního fondu


2018

zvolena do druhého funkčního období členkou Rady AEC


2017

jmenována prorektorkou AMU pro zahraničí a uměleckou činnost


2015

členka komise DKR AMU


2015

zvolena členkou Rady Evropské asociace konzervatoří, hudebních akademií a vysokých hudebních škol (AEC), členka Předsednictva Rady vysokých škol


2012

jmenována členkou oborové rady Hudební produkce HAMU


2010

pedagožka na katedře hudebního managementu HAMU, jmenována proděkankou pro zahraničí a uměleckou činnost, garant segmentu Hudba projektu Registr uměleckých výstupů (RUV), řešitelka projektů MŠMT


2004

šéfka opery Státní opery Praha


2003

obdržela Řád rytíře umění a literatury, udělovaný francouzskou vládou


Publikační a tvůrčí činnost

The current role of music schools in the Czech post modern society and the issue of music teacher training in the professional track of music education

Bojana Kljunic, Ingeborg Radok Žádná – příspěvek do sborníku konference The Future of Music Schools - European Perspectives, ISBN 978-3-903058-24-8

Uživit se uměním – význam zvyšování manažerských dovedností student uměleckých vysokých škol – příspěvek do sborníku mezinárodní konference “Odkial a kam? Modely umeleckého vzdelávania, ISBN 978-80-972017-9-1

MusiQuE - Critical Friend Report of the Symphony Orchestra Instruments Programme - Malmö Academy of Music, Malmö, Sweden

Rozšíření možností uplatnění absolventů vysokých hudebních škol doplněním kurikulí předměty z oblasti manažerských dovedností, ars pro toto, Vedecký a umelecký časopis, ročník VII, ISSN 1338-6913

Studie Uplatnitelnost na trhu práce - klasická hudba, Lenka Dohnalová, Lucie Pešl Šilerová, Ingeborg Radok Žádná, časopis Musicologica Brunensia MUNI, v recenzním řízení, předpokládaná publikace v roce 2022

Studie Entrepreneurship in Performing Arts: Towards New Challenges in Higher Education, Lenka Dohnalová, Lucie Pešl Šilerová, Ingeborg Radok Žádná, Journal of Cultural Management and Cultural Policy, ISBN 978-3-8394-5390-2, předpokládané zveřejnění říjen 2022

Životopis v PDF

.