PhDr. Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost

E-mail: ingeborg.radokzadna@hamu.cz
Telefon: 234 244 507

Pracoviště:
  • Katedra hudební produkce
  • Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
po dohodě emailem / telefonicky
FOTO

Ingeborg Radok Žádná vyučuje na katedře hudební produkce a vede praxi studentů.

Úspěchy & životopis

2017

jmenována prorektorkou AMU pro zahraničí a uměleckou činnost


2015

zvolena členkou Rady Evropské asociace konzervatoří, hudebních akademií a vysokých hudebních škol (AEC), členka Předsednictva Rady vysokých škol


2010

pedagožka na katedře hudebního managementu HAMU, jmenována proděkankou pro zahraničí a uměleckou činnost, garant segmentu Hudba projektu Registr uměleckých výstupů (RUV), řešitelka projektů MŠMT


2004

šéfka opery Státní opery Praha


2003

obdržela Řád rytíře umění a literatury, udělovaný francouzskou vládou