MgA. Daniela MACHOVÁ

Administrativní projektový pracovník, Odborný projektový pracovník, Dohody - provoz-THP, Dohody - pedagogický proces, Dohody V+V

E-mail: daniela.machova@hamu.cz
Telefon: 234244110

Pracoviště:
  • Sekretariát HAMU
  • Odd. OPVV rektorátu
  • Katedra hudební produkce
  • Oddělení V+V HAMU

Vyučované předměty zde
FOTO


.