MgA. Vidu GUNARATNA, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

E-mail: vidu.gunaratna@famu.cz
Telefon: 234 244 325, ['723806423']

Pracoviště:
  • Katedra kamery

Vyučované předměty zde
FOTO


.