doc. PhDr. Filip SUCHOMEL, Ph.D.

Prorektor pro vědu, výzkum, PR a rozvoj

E-mail: filip.suchomel@famu.cz
Telefon: 234 244 505

Pracoviště:
  • Sekretariát FAMU
  • Rektorát

Konzultační hodiny:
Konzultační hodiny jsou možné jen po domluvě.
FOTO

Historik umění a japanolog. Ve své odborné práci se zaměřuje na výzkum v oboru japonského a čínského umění se speciálním zřetelem na kulturní výměnu mezi Východem a Západem.

Úspěchy & životopis

2017

Předseda oborové rady doktorského studijního programu FAMU


2016

Habilitace v oboru Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky, obhajoba habilitační práce 300 drahocenností. Čínský porcelán ze sbírek Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských na FFUK v Praze


2015

Prorektor pro rozvoj, PR, vědu a výzkum Akademie múzických umění v Praze


2011

Nominace na cenu Magnesia Litera v kategorii Nakladatelský počin za knihu ...A z mlhy zjevily se útesy čínské.


2011

Prorektor pro rozvoj, PR, vědu a výzkum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze


2009

Obhajoba disertační práce Japonské umění laku a jeho evropské napodobeniny v českých sbírkách na FFUK v Praze


2007

Prorektor pro PR a mezinárodní vztahy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze


2006

Autor výstavy Námořní deník hraběte Erwina Dubského v Moravské galerii v Brně


2005

Hlavní kurátor Moravské galerie v Brně a vedoucí Uměleckoprůmyslového muzea v Brně


2003

Jedenáctiměsíční studijní pobyt podpořený Japan Foundation v Tokiu v Japonsku


2002

Autor výstavy Plocha zrozená k dekoru a spoluautor výstavy Umělecká pokladnice z Kjóta v Národní galerii v Praze


2001

Obhajoba rigorózní práce Mistrovská díla japonského porcelánu z českých sbírek na FFUK v Praze


1998

Laureát ceny Josefa Krásy (společně s Ladislavem Kesnerem ml.)


1998

Autor koncepce Stálé expozice asijského umění Národní galerie v Praze na zámku Zbraslav


1998

Magistr v oboru dějiny umění na FFUK v Praze


1997

Autor výstavy Mistrovská díla japonského porcelánu v Národní galerii v Praze


1996

Ředitel sbírky asijského umění Národní galerie v Praze


1995

Desetiměsíční studijní pobyt podpořený Japan Foundation v Aritě v Japonsku


1994

Vedoucí asijského oddělení Náprstkova muzea v Praze


1991

Magistr v oboru orientalistika-japanologie na FFUK v Praze


1990

Kurátor sbírky Japonska v Náprstkově muzeu v Praze


Publikační a tvůrčí činnost

Vybraná bibliografie:

- Filip Suchomel, Dva průkopníci japonské fotografie Jokojama Macusaburó a Ogawa Kazumasa a jejich fotografický průzkum japonského kulturního dědictví v 70. a 80. letech 19. století, in: Tomáš Dvořák a kol. Fotografie, socha, objekt, Praha, NAMU 2017.

- Filip Suchomel, Cesty a osudy dálněvýchodních sbírek na našem území, in: Marcela Suchomelová, Olga Lomová, Michaela Pejčochová (eds.), Proměny a setkání: studie z dálněvýchodní kultury, Praha, Filozofická fakulta UK 2017.

- Filip Suchomel, „The Noblest of the Feathered Family,“Three falcons on a lacquer perch, in: Bulletin of the National Gallery in Prague XXVI/2016, pp 51–64.

- Filip Suchomel, Iluze reality nebo realita iluzí? Zaostřeno – Dálný východ. Nejstarší fotografie Číny a Japonska a jejich reprodukce v dobových ilustrovaných časopisech, in: Katarina Malečkova (ed.), Umenie Orientu, Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia usporiadaneho pri príležitosti výstavy Umenie Orientu, Bojnice, Slovenské národné múzeum 2015, s. 15–24.

- Filip Suchomel, Raimund Stillfried – krajan, který naučil Japonsko fotografovat, in: Anna Habánová - Ivo Habán (eds.), Na cestách, Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska, Liberec, Severočeská galerie v Liberci 2015, s. 18–28.

- Filip Suchomel, 3sta drahocenností, Čínský porcelán ze sbírek Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských, Praha, Nakladatelství VŠUP, 2015.

- Filip Suchomel, Remote Mandarin Kingdoms in the Salons of aristocrats and burghers on the periphery of artistic Events: Echoes of non-European art in central Europe in the first half of the 19th century, in: Steiner, Evgeny (ed.): Orientalism / Occidentalism, Languages of Cultures vs. Languages of Description. Moscow, Russian Institute for Cultural Research, 2012, pp. 50–57.

- Filip Suchomel, Otakar Teyschl a jeho asijské souostroví, in: Jindřich Chatrný – Radana Červená, Otakar Teyschl, univerzitní profesor, lékař, sběratel a mecenáš. Brno, Archiv města Brna, 2012, s. 194–237.

- Filip Suchomel, A Unique Lacquer Casket with Tea Utensils, Formerly the Property of Empress Maria Theresa, Umění LIX/2011, č. 6, s. 480–487

- Filip Suchomel – Marcela Suchomelová, A z mlhy zjevily se útesy čínské. Praha, Arbor Vitae – Nakladatelství VŠUP 2011.

- Filip Suchomel, Orientální záliba Viktora Oppenheimera, in: Lubomír Slavíček – Jana Vránová (eds.), 100 let domu umění města Brna, Brno 2010, Dům umění města Brna, s.131 – 147.

- Filip Suchomel, Figural Porcelain from the Kakiemon Workshop and its Decoration, in: Kokusai šimpodžiumu – Kakiemon jóšiki džiki no fuhensei nicuite, Fukuoka, Fukuoka Sangjó daigaku, 2007, s. 21 – 31.

- Filip Suchomel, Japonsko Joe Hlouchy. Sbírka japonských fotografií ze sbírky UPM v Praze, Roztoky u Prahy 2006.

- Filip Suchomel - Marcela Suchomelová, Námořní deník Erwina Dubského. Sbírka albuminových fotografií ze 70.let 19.století z Japonska, Brno 2006

- Filip Suchomel, Japanese Lacquerware in the Czech Collections, in: Oriental Art, vol. LV (2005), č. 1, s. 109 – 121.

- Marcela Suchomelová – Filip Suchomel, Aurora. Ostasiatische Expedition 1886 – 1888. K odkazu Václava Stejskala, in: Středočeský sborník historický 28-29/2002, Praha 2005, s. 101 – 126.

- Filip Suchomel, Japanese Lacquerware from the Main Czech Collections from the 17th and 18th Centuries, Part II, in: The Role of Urushi in International Exchange. Tokyo 2005, s. 47-61.

- Filip Suchomel, Japanese Art at Castles and Chateaux in the Czech Republic, in: Japanese Collections in European Museums II. (ed. Josef Kreiner), Bonn 2005, s. 199 - 201.

- Filip Suchomel, Cheko ni nokotta kinsei shoto no yushutsu shikki nitsuite, (O japonských vývozních lacích z přelomu 16. a 17. století uchovávaných v Čechách a na Moravě) in: Study of Modern Works of Craft Art for Export, Tokyo, Tokyo bunkazai kenkyujo, 2004, s. 1 - 33.

- Filip Suchomel - Marcela Suchomelová, Plocha zrozená k dekoru, Japonské umění laku 16. až 19. století. Praha 2002

- Filip Suchomel, Lyricism Amid the Cannon Salvos. Japanese Prints from Sino-Japanese War in Czech collections. Andon č. 70 (Leden 2002), s. 5 – 16.

- Filip Suchomel, Masterpieces of 17th and 18th Century. Japanese Export Lacquer ware in the Czech Collections. Orientations 32, č. 5 (květen 2001), s. 59 – 66.

- Filip Suchomel, Early Examples of Japanese Export Lacquerware in Czech Collections, in: Michael Kühlenthal (ed.), Ostasiatische und europäische Lacktechniken, München 2000, s. 51 – 56.

- Filip Suchomel, Asie a Katolická moderna, in: Roman Musil - Aleš Filip (eds.), Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907), Praha, 2000, s. 365 – 383.

- Filip Suchomel - Oldřich Palata, Japonská sbírka severočeského muzea v Liberci, Praha 2000

- Filip Suchomel, Hiroshi Ohnari. Vítr a fata morgana, Praha 1999

- Filip Suchomel - Marcela Suchomelová, Mistrovská díla japonského porcelánu, Praha 1997.

- Filip Suchomel - Zlata Černá: Krása a elegance - laky Dálného východu, Ústí nad Labem 1997.

- Filip Suchomel, Unknown Objects in the Czech Collections from the Makuzu Kozan Studio, Andon 56 (February 1997), s. 12–17.

- Filip Suchomel - Zlata Černá, Umění barvy, kovu a ohně - emailérství Dálného východu, Ústí nad Labem 1996.

- Filip Suchomel, Bohemia no tódžiki ni miru tójóteki na močífu, (Orientální motivy na českém porcelánu), Tósecu 517 (April 1996), s. 17 – 27.

- Filip Suchomel - Libuše Boháčková, Prchavý svět japonského dřevořezu, Cheb 1994.

- Filip Suchomel - Libuše Boháčková, The Catalogue of Japanese Art in Náprstek Museum, Kyoto 1994.

- Filip Suchomel, Cesty samurajů, Šumperk - Liberec 1994.

- Filip Suchomel, Naoaki Jamamoto a jeho roční studijní pobyt v Praze, in: O čínském výtvarném umění a vzdělanosti, Praha 1994, s. 72 – 76.

Životopis v PDF