Mgr. Libuše HRONKOVÁ

Odborný projektový pracovník

E-mail: libuse.hronkova@hamu.cz

Pracoviště:
  • Odd. OPVV rektorátu
FOTO