prof. František HERMAN

E-mail: frantisek.herman@hamu.cz
Telefon: 234 244 141

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

 

V letech 1965-2001 se věnuje souběžně sólistické a Komorní hře. Několik desítek sólistických skladeb v Čs.rozhlase , na gramofonových deskách a CD nahrávky: W.A.Mozart, J.A.E.Koželuh, J. Pauer, A.Vivaldi, v posledních letech: W.A.Mozart- Koncert B-dur – Český komorní orchestr – dirigent O.Kukal


 

1997 jmenován vysokoškolským profesorem


 

1995 význačné prtovedení: J.N. Hummel Koncert F-dur Luxemburg


 

1992 habilitace HAMU


 

Od r. 1967 členem orchestru Česká filharmonie


 

Se souborem Collegium musicum Pragensee – několikrát účast na Wiener festwochen , Salzburger festspiele a Pražské jaro


 

Členem souborů ARS REDIVIVA, Collegium musicum Pragense, Akademické dechové kvinteto, Munclingerovo dechové kvarteto


 

1967 absolvent HAMU v Praze obor fagot.