prof. Mgr. Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Profesor

E-mail: noemi.zarubova@hamu.cz
Telefon: 234 244 171

Pracoviště:
  • Oddělení hudebně teoretických disciplin

Konzultační hodiny:
Po domluvě emailem

Vyučované předměty zde
FOTO

Noemi Zárubová je odbornicí na neverbální komunikaci na Katedře nonverbálního divadla, vyučuje Psychologii gestiky a mimiky; na Katedře hudební produkce vyučuje Komunikační dovednosti a personalistiku, pro interpretační obory působí jako poradce v této oblasti a vede předmět Komunikační techniky..

Úspěchy & životopis

2021

Obdržela vyznamenání za zásluhy a mimořádnou dlouholetou spolupráci s institucíToyama Perfectural Artistic and Cultural Association - Japonsko


 

Působí v několika odborných komisích, v Umělecké radě AMU, Etické komisi AMU a v AS HAMU


 

V letech 1997 až 2017 působila ve vedení HAMU a AMU jako proděkanka a prorektorka


2017

Oceněna zlatou medailí AMU za zásluhy o rozvoj Hudební a taneční fakulty AMU ve funkcích proděkanky HAMU a prorektorky AMU


 

Věnuje se bohaté publikační činnosti např. tituly Gesta a mimika, Arteterapie pro Ergoterapeuty, Mluvní cvičení pro pacienty s afázií a dysartyrií, Nonverbální projev dirigentů jako součást uměleckého sdělení a další


2012

Od r. 2012 dosud působí jako členka oborové rady doktorského studia Hudební produkce


2009

Od r. 2009 dosud působí jako pedagožka na Oddělení hudebně teoretických disciplín


2009

Profesura v oboru Nonverbální a komediální divadlo, AMU


2005

Od r. 2005 dosud působí jako členka oborové rady doktorského studia Tanečního umění


Publikační a tvůrčí činnost

Gesta a mimika - AMU 2008, Teatroterapie a hlasová výuka pro ergoterapeuty - lékařská fakulta UK 1996, Limity exaktního přístupu, emoční anatomie a interpretační potenciál komparativní metody - in Kde končí umění a začíná věda a naopak: - AMU 2007, řada publikací pro nakladatelství Albatros, recenze v mediích s problematikou nonverbální komunikace


.