Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový web



doc. Mgr. Jan HANČIL

Rektor

E-mail: jan.hancil@amu.cz
Web: www.amu.cz
Telefon: 234244501

Pracoviště:
  • Rektorát
  • Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Konzultační hodiny:
Konzultace možné pouze po předchozí domluvě

Dramaturg a překladatel, pedagog autorského herectví na katedře autorské tvorby a pedagogiky a dramaturgie na katedře činoherního divadla DAMU, rektor AMU.

Úspěchy & životopis

2017

Předseda oborové rady doktorského studijního programu Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika


2013

Rektor AMU, od roku 2017 druhé funkční období


2013

Předseda Garanční rady pro Národní divadlo


2010

Pedagog dramaturgie DAMU


2007

Děkan DAMU


2005

Jmenován docentem pro obor činoherní dramaturgie


1997

Dramaturg Národního divadla


1994

Pedagog herectví DAMU


1993

Absolvoval Divadelní fakultu AMU v oboru Dramaturgie činoherního divadla