Mgr. Marta ŠVECOVÁ

Odborný asistent, Odborný projektový pracovník, Dohody - provoz-THP, Projektový manažer

E-mail: marta.svecova@famu.cz
Telefon: 234 244 334

Pracoviště:
  • Katedra produkce FAMU
  • Odd. OPVV FAMU
  • Odd. OPVV HAMU
  • Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
čtvrtek 10:00 - 15:00
Bez obrázku