doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Docent, Dohody - provoz-THP

E-mail: michal.rataj@hamu.cz
Web: www.michalrataj.com
Telefon: 234 244 141

Pracoviště:
  • Katedra skladby
  • Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
výhradně po předchozí domluvě, dle individuální domluvy
FOTO

kompozice, elektroakustická hudba, radioart, filmová hudba, sound studies, sound performance

Úspěchy & životopis

2016

Points-Rataj-Quintet, oceňovaný projekt v poli mezi jazzem a současnou elektronikou, www.points-rataj-quintet.com


2015

Interspace - čestné uznání za zvukovou kompozici Palma Ars Acustica (objednávka West Deutscher Rundfunk)


2015

1. cena Musica Nova za skladbu Small Imprints pro klarinet a live electronics


2012

Filmová hudba k televiznímu seriálu České století (P. Kosatík, R. Sedláček)


2009

1. cena Grand Prix Marulic za realizace rozhlasové hry Vojcek G. Büchnera


2007

Fulbright Scholarship, UC Berkeley, USA


2006

Doktorát v oboru skladba a teorie skladby pod vedením Milana Slavického.


2003

Absolutorium kompozice na hudební fakultě AMU ve třídě prof. Ivana Kurze


2000

1. cena Generace za skladbu Pětkrát totéž pro flétnu a klavír


1999

Absolutorium hudební vědy na FF UK v Praze