prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.

Profesor, Referent správního úseku, Dohody - provoz-THP

E-mail: pavel.janousek@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra teorie a kritiky
  • Odd. OPVV DAMU
  • Odd. OPVV rektorátu
FOTO