Akademie múzických umění v Praze (AMU) je největší uměleckou školou v České republice a svým širokým spektrem uměleckých oborů je jedinečnou školou středoevropského prostoru. Nabízí vzdělání v oblastech dramatického, filmového a televizního umění a v oblasti hudby a tance.

AMU je zapojena do řady mezinárodních profesních organizací a tvůrčích a výzkumných projektů a je členem mnoha mezinárodních profesních organizací. V rámci společných projektů spolupracuje s významnými uměleckými školami v ČR.

Všechny tři fakulty AMU - Divadelní fakulta (DAMU), Filmová a televizní fakulta (FAMU) a Hudební a taneční fakulta (HAMU) podporují mobilitu svých studentů, pedagogů a zaměstnanců jak v rámci evropských výměnných programů (Erasmus+, Višegrádský fond, CEEPUS, Aktion), tak v rámci Institucionálního plánu rozvoje školy.

Tvůrčí a výzkumná činnost studentů a pedagogů je podporována vnitřními granty školy. Pro doktorandy byl vyhlášen program na podporu zahraničních krátkodobých mobilit studentů doktorských studijních programů AMU.

Na všech fakultách studuje řada zahraničních studentů a škola je otevřená i pro působení zahraničních pedagogů či výzkumníků

Studenti AMU vyjíždějí na zahraniční vysoké školy a stejně tak přijíždějí zahraniční studenti na AMU v rámci programu Erasmus+.

Graf: Mobility v rámci programu Erasmus – studenti

Pedagogové, výzkumníci i administrativní pracovníci vyjíždějí na partnerské školy a přijíždějí na AMU v rámci programu Erasmus+.

Graf: Mobility v rámci programu Erasmus – zaměstnanci

AMU podporuje mezinárodní mobilitu pedagogů, výzkumníků i administrativních pracovníků. Vývoj veškeré mobility zaměstnanců v délce 5 dní a více znázorňuje následující graf.

Graf: Mezinárodní mobilita – zaměstnanci

Na AMU studuje vysoký podíl zahraničních studentů v akreditovaném studiu

Rok Počet zahraničních studentů Počet všech studentů
2014 241 1378
2015 247 1394
2016 256 1392
2017 271 1441
2018 280 1407

Graf: Vývoj počtu zahraničních studentů v akreditovaných programech od roku 2014

Konkrétní možnosti podpory studia, stáže a krátkodobé mobility doktorandů v zahraničí, výměnných pedagogických mobilit a školení zaměstnanců (tzv. staff training) jsou blíže uvedeny na stránkách Mezinárodní spolupáce a na stránkách jednotlivých fakult a na stránkách Centra pro doktorská studia.

Kontakt

PhDr. Ingeborg Radok Žádná

Prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost

E-mail: ingeborg.radokzadna@hamu.cz
Telefon: 234 244 507

Konzultační hodiny:
po dohodě emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO PhDr. Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

RNDr. Alena Kolafová

Referent pro mezinárodní vztahy

E-mail: Alena.KOLAFOVA@amu.cz
Telefon: 234 244 514
Detail osoby
FOTO RNDr. Alena KOLAFOVÁ

Mgr. Klára Banotová

Referent pro mezinárodní vztahy

E-mail: klara.banotova@amu.cz
Telefon: 234 244 567
Detail osoby
Bez obrázku