Akademie múzických umění v Praze (AMU) je největší uměleckou školou v České republice a svým širokým spektrem uměleckých oborů je jedinečnou školou středoevropského prostoru. Nabízí vzdělání v oblastech dramatického, filmového a televizního umění a v oblasti hudby a tance.

AMU je zapojena do řady mezinárodních profesních organizací a tvůrčích a výzkumných projektů a je členem mnoha mezinárodních profesních organizací. V rámci společných projektů spolupracuje s významnými uměleckými školami v ČR.

Všechny tři fakulty AMU - Divadelní fakulta (DAMU), Filmová a televizní fakulta (FAMU) a Hudební a taneční fakulta (HAMU) podporují mobilitu svých studentů, pedagogů a zaměstnanců jak v rámci evropských výměnných programů (Erasmus+, Višegrádský fond, CEEPUS, Aktion), tak v rámci Institucionálního plánu rozvoje školy.

Tvůrčí a výzkumná činnost studentů a pedagogů je podporována vnitřními granty školy. Pro doktorandy byl vyhlášen program na podporu zahraničních krátkodobých mobilit studentů doktorských studijních programů AMU.

Na všech fakultách studuje řada zahraničních studentů a škola je otevřená i pro působení zahraničních pedagogů či výzkumníků.

Konkrétní možnosti podpory studia, stáže a krátkodobé mobility doktorandů v zahraničí, výměnných pedagogických mobilit a školení zaměstnanců (tzv. staff training) jsou blíže uvedeny na stránkách Mezinárodní spolupáce a na stránkách jednotlivých fakult a na stránkách Centra pro doktorská studia.

Kontakt

PhDr. Ingeborg Radok Žádná

Prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost

E-mail: ingeborg.radokzadna@hamu.cz
Telefon: 234 244 507

Konzultační hodiny:
po dohodě emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO PhDr. Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

RNDr. Alena Kolafová

Referent správního úseku

E-mail: Alena.KOLAFOVA@amu.cz
Telefon: 234 244 514
Detail osoby
FOTO RNDr. Alena KOLAFOVÁ

Zkouškové a zápočtové termíny AVU LS 2019
Aktualizováno 13. května 2019

PDF

Decree of the Dean 4-2018-prices for english-language studies
Aktualizováno 22. února 2019

PDF

Postgrad language exams - codes
Aktualizováno 21. února 2019

PDF

Exam dates - spring 2019 English postgrad students
Aktualizováno 21. února 2019

PDF

Žádost o uznání předmětu_akt. únor 2019
Aktualizováno 15. února 2019

DOC

Popis úrovně B2
Aktualizováno 11. prosince 2018

PDF

Žádost o uznání předmětu_akt. říjen 2018
Aktualizováno 25. října 2018

DOC

Jazykové varianty předmětu Souhrnná zkouška B1_akt.2018
Aktualizováno 10. října 2018

PDF

Výsledky rozřazovací test AVU 2018.pdf
Aktualizováno 1. října 2018

PDF

Termíny doktorských zkoušek z AJ 18-19
Aktualizováno 18. září 2018

PDF

Zkouškové termíny pro studenty AVU letní semestr 2018
Aktualizováno 15. května 2018

PDF

Termíny doktorských zkoušek z AJ 17-18
Aktualizováno 28. března 2018

PDF

Jak rozumět kódům jazykových předmětů
Aktualizováno 21. února 2018

PDF

AVU - termíny zkouškové období ZS 2017
Aktualizováno 31. ledna 2018

PDF

Žádost o uznání jazykového předmětu AVU
Aktualizováno 29. ledna 2018

PDF

Podmínky pro uznávání jazykových předmětů na AVU_2017
Aktualizováno 16. ledna 2018


Soupis termínů jazykové zkoušky pro doktorandy pro ak. rok 2017/18
Aktualizováno 15. prosince 2017

PDF

Organizační řád CJP AMU
Aktualizováno 15. prosince 2017

PDF

Jazykové varianty předmětu Cizí jazyk pokročilí
Aktualizováno 14. prosince 2017

PDF

Jazykové varianty předmětu Souhrnná zkouška B1
Aktualizováno 14. prosince 2017

PDF

CJP_ Podmínky uznávání jazykových předmětů 2017
Aktualizováno 29. října 2017

PDF

Seznam jazykových předmětů a jejich kódů dr. studium
Aktualizováno 28. srpna 2017

PDF