Informace a doporučení k harmonogramu akademického roku 2019–2020 na AMU

Text byl aktualizován dne 6. dubna 2020.

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za Vaši práci v současné mimořádné situaci. Pro pedagogy i studenty uměleckých škol není úplně běžný model distančního učení, proto cítím velkou hrdost, když se dozvídám, jak věcně, poctivě a vynalézavě k realizaci studia společně přistupujete.

Je zřejmé, že některé předměty bude možné na základě tohoto mimořádného úsilí ukončit ve standardním časovém horizontu. Jiné, zejména pak tvůrčí cvičení a umělecké tvůrčí předměty, budou vyžadovat nějaký čas navíc. Vedení AMU na základě dohody s děkany fakult proto rozhodlo o prodloužení semestru, aby bylo možné realizovat všechny klausurní výstupy tak, abyste měli možnost je regulérně připravit.

Mnoho vážných rozhodnutí je dnes na vedoucích kateder a garantech studijních programů a jim proto také patří můj dík za návrhy konkrétních řešení.

Denně komunikuji s prorektory a děkany a průběžně konzultujeme okruhy problémů se zástupci ministerstva školství. Cítím ze všech stran velké odhodlání a jsem si jist, že společně situaci zvládneme a toto těžké období úspěšně překonáme. O vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Prosím věnujte pozornost níže uvedeným informacím.

doc. Jan Hančil

Informace a doporučení k harmonogramu akademického roku 2019–2020 na AMU 

 

 

26. březen 2020

.