OPATŘENÍ VEDOUCÍHO KOLEJE AMU V SOUVISLOSTI S COVID19 ze dne 25. 9. 2020

1) Před vstupem do koleje jsou všichni povinni vydesinfikovat si ruce desinfekcí proti nemoci COVID.

2) Všichni studenti ubytovaní na koleji AMU jsou povinny vyplnit „Čestné prohlášení studenta AMU o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

3) Všichni studenti ubytovaní na koleji AMU jsou povinni na požádání nechat si změřit tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem. Studenti, u nichž se projeví některý z příznaků nemoci COVID-19 (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) jsou povinni kontaktovat telefonicky/e-mailem svého praktického lékaře, KHS nebo pohotovost a dbát jejich pokynů. Sdělit tuto informaci na sekretariát katedry a vedení koleje AMU, který informuje vedení AMU.

4) Dodržovat zásadu 3–R, tj.:

5) Zákaz návštěv až do odvolání

6) Zakazují se veškeré hromadné akce (oslavy) na kolejích. Rovněž je zakázáno shlukovat se pod jakoukoliv záminkou na chodbách, pokojích, prádelnách a studovnách. Vzájemné návštěvy je nutno omezit na nejnutnější případy a na co nejkratší dobu a je nutné mít při nich zakrytá ústa a nos rouškou nebo respirátorem.

7) Cvičny na koleji zůstávají zatím v provozu, a to pouze pro ubytované studenty – ve vlastním zájmu a zájmu ostatních po použití cvičny její prostor řádně vydezinfikovat – židle, stůl, klávesy, klika dveří apod. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici v prostoru recepce.

8) Prostory klubu a počítačové místnosti lze využít po předchozí písemné dohodě s vedoucím koleje, a to především za účelem případné potřeby distanční formy výuky při dodržení dostatečných rozestupů (alespoň 2 m)

9) Prostory dvorního traktu zůstávají uzavřené až do odvolání.

10) Všechny platby lze provádět pouze bezhotovostně /platební kartou, převodem na účet, inkasem /.

11) Doporučuje se průběžné sledování webových stránek AMU a jednotlivých fakult, kde jsou zveřejňovány aktuální informace k vývoji situace kolem COVID 19 ve vztahu ke studiu.

V Praze dne 25. 9. 2020   

                                                                                                                              Ing. František Petlach
                                                                                                                              vedoucí koleje

30. září 2020

.