COVID FAQ

Veškeré dotazy či náměty související s COVID-19 a režimem na AMU pište na email: covid@amu.cz . Všechny aktuální informace budou zveřejňovány průběžně a v co nejkratším čase na webu AMU.

Doporučení pro studenty, pedagogy a další zaměstnance AMU

Co musí dělat, když:

Mají pozitivní výsledek testu na COVID-19:

Aktuálně platná pravidla pro tuto situaci sledujte prosím na Byl jsem pozitivně testován · Covid Portál (gov.cz)

A dále:

a) Přítomnost na AMU (a všech jejích součástí) je zakázána.

b) Sdělit tuto informaci obratem (telefonicky/e-mailem) svému nadřízenému, studenti na sekretariát katedry, tito nahlásí takové případy COVID pozitivních na adresu covid@amu.cz . Studenti informují katedru i v případě, že se výuky na AMU doposud nezúčastnili a na AMU v rozhodné době nedocházeli. Pokud COVID pozitivní student nahlásí tuto skutečnost svému pedagogovi, dotčený pedagog o této skutečnosti obratem informuje sekretariát své katedry.

c) Student je po dobu karantény omluven z výuky.

d) Pokud byl student, pedagog či jiný zaměstnanec v rozhodné/kritické době, tj. v uplynulých 5 kalendářních dnech, na AMU, nahlásí svému nadřízenému (studenti na sekretariát katedry) všechny časy své přítomnosti na AMU a jakých akcí, zkoušek či výuky se účastnil pro další trasování. Přímí nadřízení nakaženého či – v případě studentů – sekretariát katedry informuje všechny, se kterými se COVID pozitivní osoba na AMU setkala.

Se setkali s osobou pozitivně testovanou na COVID-19:

Aktuálně platná pravidla pro tuto situaci sledujte prosím na Byl jsem identifikován jako rizikový kontakt · Covid Portál (gov.cz)

A dále:

a) Sdělit tuto informaci obratem nadřízenému (studenti na sekretariát katedry), který informuje vedení AMU prostřednictvím adresy covid@amu.cz .

b) Striktně dodržovat hygienická opatření.

c) Preventivně používat ochranné prostředky dýchacích cest i nad rámec nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli, pedagogy).

Mají příznaky onemocnění COVID-19 či obecně virového/respiračního onemocnění:

a) Kontaktovat telefonicky/e-mailem svého praktického lékaře, KHS nebo pohotovost a dbát jejich pokynů.

b) Sdělit tuto informaci obratem nadřízenému (studenti na sekretariát katedry), který informuje vedení AMU prostřednictvím adresy covid@amu.cz .

c) I bez doporučení lékaře zůstat v domácím prostředí, neúčastnit se hromadných akcí, dodržovat hygienická opatření (i nad rámec nařízení MZ) a zásady karantény.

d) Pedagogové, pokud je to možné, převedou výuku do on-line formy, případně se s vedením katedry domluví na zrušení či náhradě výuky v jiném termínu.

e) Studenti požádají vyučující o omluvu z povinné účasti na výuce.