MIMOŘÁDNÁ SITUACE SPOJENÁ S EPIDEMIÍ COVID-19: PROVOZ A FUNGOVÁNÍ REKTORÁTU OD ČTVRTKA 4. 3. 2021

Na základě aktuálně vyhlášených vládních opatření ke zpomalení šíření koronavirové nákazy stanovuji s účinností od čtvrtka 4. 3. 2021 následující pravidla pro provoz a fungování rektorátu:

1. V maximální míře využít pro všechny zaměstnance práci z domova, pokud to provoz umožňuje. V kanceláři bude přítomen maximálně jeden zaměstnanec (netýká se nezbytného předávání dokumentů). Vedoucí pracovišť zajistí střídání zaměstnanců na pracovištích s maximálním využitím práce z domova.

2. Administrativní pracovníci a referenti odborných úseků jsou povinni dodržet všechny předem stanovené termíny, které se týkají splatnosti faktur, vystavování objednávek, provozních záležitostí, mzdových, personálních a dalších podkladů souvisejících se služebními cestami a jejich vyúčtováním.

3. Chod příslušných oddělení rektorátu bude zajištěný od pondělí do čtvrtka ve standardních úředních hodinách. Chod sekretariátu rektorátu bude zajištěn denně jedním zaměstnancem.

4. Úřední hodiny podatelny 9.00–11.30 a 13.00–14.00 zůstávají nezměněny, provoz od pondělí do čtvrtka. Na vrátnici Lichtenštejnského paláce je umístěna schránka podatelny. V kanceláři bude přítomen maximálně jeden zaměstnanec (netýká se nezbytného předávání dokumentů). Doručování vnitřní pošty bude zajištěno od pondělí do čtvrtka.

5. Vzhledem ke snaze omezit hotovostní styk na minimum bude pokladna rektorátu uzavřena, v případě potřeby je nutné kontaktovat s předstihem D. Jančovičovou (l. 521, dana.jancovicova@amu.cz).

6. Termín odevzdání podkladů týkajících se výplaty mezd za březen t. r. musí být dodržen. Pokud není možné zajistit plně podepsanou listinnou verzi dokumentů, je potřeba dokumenty opatřené PID v elektronické verzi doručit e-mailem příslušné pracovnici Zaměstnaneckého oddělení s explicitním schválením daných PID jako příkazce, resp. správce rozpočtu či hl. účetní.

7. Po celou dobu platnosti opatření bude v PC oddělení zajištěna každodenní služba jednoho pracovníka.

8. Oběh účetních dokladů zůstává s časovým omezením (viz bod 3) zajištěn beze změn.

9. Je nařízena pečlivá desinfekce prostor kanceláří, zejména klik a vstupů.

10. Přístup pro zaměstnance bude i nadále možný pouze přes Lichtenštejnský palác. Vrátnice Hartigovského paláce je uzavřena.

11. Všichni zaměstnanci, kteří pracují z domova, musí mít přesměrovanou pevnou linku
na číslo svého mobilního telefonu. Při přesměrování je nutno zadat nejprve 0, pokud by s přesměrováním byly potíže, je třeba se obrátit na PC oddělení.

12. Výše uvedená provozní opatření platí do 28. 3. 2021 t. r. včetně, případné změny budou oznámeny v návaznosti na vývoj situace.

Děkuji všem za průběžnou součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.


Ing. Tomáš Langer, Ph.D. v. r.

3. března 2021